UAB „Sistemų registras" teikia vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas pagal tarptautinių ISO standartų reikalavimus. Vadybos sistemų sertifikavimas - visuma funkcijų, susijusių su sertifikavimu, nuo paraiškos pateikimo iki sertifikato suteikimo ir jo palaikymo.

UAB „Sistemų registras” vadybos sistemų sertifikavimo paslaugos grįstos nešališkumo, konfidencialumo, teisingumo ir objektyvumo principais. Vadybos sistemų sertifikavimą UAB "Sistemų registras" organizuoja vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17021 – 1 reikalavimais bei kitais norminiais dokumentais, taikomais vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Pagrindinė veikla

UAB Sistemų registras"

Sertifikuoja
vadybos sistemas

ISO 9001

Kokybės vadybos sistema

ISO 14001

Aplinkos apsaugos vadybos sistema

ISO 45001

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema

ISO 27001

Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistema

ISO 20000

Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas.

ISO 50001

Energijos naudojimo vadybos sistema

ISO 17100

Vertimo paslaugos

ISO 37001

Antikoruopcinė vadybos sistema

ISO 22000

Maisto saugos vadybos sistema

Kiti

Vadybos sistemų standartai

EN 15593

Pakuotės. Higienos vadyba gaminant maisto gaminių pakuotes

pagal šiuos tarptautinius ISO standartus

UAB Sistemų registras"

Vadybos sistemų sertifikavimo nauda

Vadybos sistemų sertifikavimas (pagal tarptautinius standartus ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ir kt.) – tik vienas mažas žingsnis didelės verslo sėkmės link. Sertifikatai kuria pridėtinę vertę verslui visuose veiklos sektoriuose – statybos, gamybos, logistikos, transportavimo, konsultavimo, aptarnavimo, didmeninės ir mažmeninės prekybos, švietimo ir kituose. Vadybos sistemų sertifikavimas taip pat aktualus viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose, pvz., sveikatos priežiūros, švietimo ir mokslo, savivaldybių administracijose ir kt.

Sertifikavimo eiga

1 - Paraiškos pildymas. Atsisiųskite paraišką, užpildykite ir atsiųskite mums elektroniniu paštu info@sertifikuoti.lt

Paraiškoje pateikti duomenys suteiks sertifikavimo įstaigai pradinę informaciją, būtiną sertifikavimo procesui įvertinti bei planuoti. Įvertinę paraiškoje pateiktus duomenis su Jumis susisieksime ir pateiksime sertifikavimo paslaugų kainą ir kitas sąlygas. Pasiūlymą pateiksime per 5 d.d.

2 - Sutarties pasirašymas. Su kiekivienu klientu, siekiančiu gauti vadybos sistemų sertifikatą pasirašoma sertifikavimo paslaugų sutartis. Išsamiai sertifikavimo procesas aprašytas UAB „Sistemų registras" „Sertifikavimo nuostatuose", kurie yra neatskiriama sertifikavimo paslaugų sutarties dalis.

3 - Sertifikavimo audito data ir laikas. Sertifikavimo audito datos ir laikas derinami su kiekviena sertifikuojama organizacija atskirai.

4 - Audito ataskaitos parengimas, sprendimo dėl sertifikavimo priėmimas. Sertifikato išdavimas. Atlikus auditą parengiama audito ataskaita ir priimamas sprendimas dėl sertifikato išdavimo. Sertifikavimo įstaigai atlikus vadybos sistemų sertifikavimo auditą, pagal tarptautinius ISO standartus, pagal kuriuos klientas pageidauja būti sertifikuotas, ir priėmus teigiamą sprendimą dėl kliento organizacijos atitikties tarptautinių ISO standartų reikalavimams, klientui išduodamas sertifikatas, patvirtinantis, kad organizacija, vykdydama sertifikate nurodytą veiklą, atitinka tarptautinių ISO standartų, pagal kuriuos buvo sertifikuota, reikalavimus. Išduotas sertifikatas galioja tris metus.

5 - Priežiūros auditai. Siekiant įsitikinti, kad sertifikuotos organizacijos toliau laikosi reikalavimų, kiekvienais metais atliekamas vadybos sistemos/-ų priežiūros auditas. Priežiūros audito datos ir laikas derinami su kiekviena sertifikuojama organizacija atskirai.

Mus rasite

UAB „Sistemų registras”
Taikos pr. 131B, LT-51127, Kaunas

Dirbame
Pirmadienis - Penktadienis
8:00 - 17:00

Susisiekime
+370 644 84478

+370 641 11419

info@sertifikuoti.lt

Naujienas sužinokite pirmi