APLINKOS APSAUGA – fundamentalus UAB „Sistemų registras“ siekis, taikomas ne tik organizacijos veikloje, tačiau ir viena iš esminių veiklos misijų sertifikuojant vadybos sistemas pagal aplinkos apsaugos standarto ISO 14001:2015 bei energijos naudojimo standarto ISO 50001:2018 reikalavimus.

UAB „Sistemų registras“ yra identifikavusi ir įvertinusi jos veiklos poveikį aplinkai, taikydama aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001:2015 principus. UAB „Sistemų registras“ kuria tvarų verslą: ·

  • Įyvendindama jos veiklai aktualių aplinkos apsaugą reglamentuojančių LR teisės aktų reikalavimus;

  • Skatindama darbuotojų aplinkosauginį sąmoningumą;

  • Siekdama, kad kiekvienas organizacijos narys suvoktų savo asmeninę atsakomybę siekiant tvarios aplinkos idėjos;

  • Taikydama aplinkos taršos prevenciją;

  • Taupiai ir racionaliai naudodama energetinius išteklius;

  • Skirdama reikalingus išteklius siekiant aplinkos apsaugos tikslų;

  • Vertindama aplinkos apsaugos tikslų pasiekimus;

  • Teikdama prioritetą tiekėjams, įgyvendinantiems savo veikloje aplinkai draugiškus sprendimus ar siūlantiems aplinką tausojančius produktus bei paslaugas;

  • Skleisdama aplinkos apsaugos svarbos žinią ir naudą vadybos sistemų sertifikavimo proceso metu.

Direktorė Virgilija Stadalienė

2023-01-02

Aplinkos apsaugos politika