Optimizuoti verslo procesai

 • Identifikuosite, optimizuosite ir valdysite verslo procesus. Tai padės Jums išvengti prastovų, nepagrįstų laiko ir pinigų sąnaudų, kartu padidins darbo našumą ir investavimo galimybes.

 • Sužinosite apie nepageidaujamų įvykių, kurie yra nuostolingi verslui, valdymo ir prevencijos įrankius, kurių įgyvendinimas padės sumažinti laiko, finansų ir klientų praradimus.

Aiškios atsakomybės

 • Aiškiai paskirstysite darbuotojams pareigas, leisite jiems prisiimti atsakomybę už jų vykdomų veiklų kokybę, tai kels darbuotojų motyvaciją, nes jie supras koks svarbus yra jų asmeninis indėlis į galutinio produkto kokybę ir verslo sėkmę.

 • Lengviau integruosite į organizacijos veiklą naujus darbuotojus, nes nustatytos tvarkos – tai instrukcijos, kuriose aiškiai išdėstyta darbo eiga ir atsakomybės.

Patenkinti klientai

 • Greitai spręsite iškilusias kokybės problemas, greitai atsakysite klientams apie jo užsakymo vykdymo būseną ar kitus jam rūpimus klausimus, nes įgyvendinsite veiklos atsekamumo principus.

 • Didesnį dėmesį skirsite klientui, siekdami išsiaiškinti ar jis patenkintas Jūsų teikiamų paslaugų ar produktų kokybe, darbo kultūra. Klientų mintys ir idėjos padės Jums tobulėti. Juk būtent geros idėjos ir reikia sėkmingam verslui.

Patikimas ir tvarus verslas

 • Padidinsite konkurencinį pranašumą.

 • Parodysite, kad Jūsų organizacija nėra abejinga tvarių idėjų, grįstų aplinkosaugine atsakomybe, paieškai ir jų įgyvendinimui. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios standarto ISO 14001 reikalavimus, sertifikavimas Jūsų partneriams, klientams, kitoms suinteresuotosioms šalims bus įrodymas, kad Jūsų organizacija yra identifikavusi jos veiklos poveikį aplinkai bei jį valdo nustatydama aplinkos apsaugos tikslus bei jų įgyvendinimo priemones.

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos, atitinkančios standarto ISO 45001 reikalavimus, sertifikavimas Jūsų partneriams, klientams, kitoms suinteresuotosiom šalims bus įrodymas, kad Jūsų organizacija yra identikavusi darbuotojų, bei kitų, į darbo vietą galinčių patekti asmenų, saugai ir sveikatai kylančius pavojus, įvertusi jų keliamą riziką bei įgyvendina rizikos valdymo priemones, nuolat kelia sau saugių ir sveikų darbo sąlygų gerinimo tikslus bei numato įgyvendinimo priemones.

 • Turėdami sertifikatus, patvirtinančius, kad Jūsų organizacijos vadybos sistema atitinka tarptautinių standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ar kitų reikalavimus, būsite pripažinti tarptautinės verslo bendruomenės ir įgysite verslo partnerių pasitikėjimą.

 • "Žalieji pirkimai" organizacijai atvers naujas galimybes.

Nepraraskite klientų ir pajamų, neatsisakykite verslo plėtros galimybių vien dėl to, kad neturite sertifikato, patvirtinančio atitiktį atitinkamiems tarptautinių ISO standartų reikalavimams.

 • Pamirškite „popierizmo“ baimę, vadybos sistemos sėkmė nuo prirašytų popierių kiekio nepriklauso. Diegiant vadybos sistemas ieškokite Jūsų organizacijai labiausiai tinkančių tarptautinių ISO standartų reikalavimų įgyvendinimo metodų ir individualių sprendimų, kurie padės sumažinti verslo rizikas ir sukurs papildomą vertę verslui.

 • Sakykite, taip

 • Tegul vadybos sistemų sertifikavimo pasirinkimo nestabdo Jūsų organizacijos dydis ar veiklos sritis. Vadybos sistemas, atitinkančias tarptautinių ISO standartų reikalavimus gali sertifikuotis visos įmonės, nepriklausomai nuo jų dydžio ar veiklos pobūdžio.

 • Nebijokite nesėkmės sertifikavimo metu, vadybos sistemų diegimo ir sertifikavimo esmė – nuolatinis sertifikuojamos organizacijos veiklos ir vadybos sistemos tobulinimas.

 • Sertifikavimo procesas nėra ilgas, tai priklauso nuo Jūsų organizacijos dydžio, sertifikuojamų vadybos sistemų ir kitų veiksnių. Sertifikavimo trukmę nustatoma kiekvienai organizacijai individualiai.

Vadybos sistemų sertifikavimo nauda