UAB „Sistemų registras“ teikia klientams kokybiškas, pasitikėjimą veiklos procesu keliančias vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas ir įsipareigoja:

  • Teikti paslaugas vadovaujantis nešališkumo ir konfidencialumo principais bei imtis visų veiksmų, reikalingų pašalinti esamą arba potencialią grėsmę šiems principams;
  • Valdyti interesų konfliktus ir užtikrinti sertifikavimo proceso objektyvumą;
  • Pripažinti, jog mūsų pajamų šaltinis yra klientų mokestis už sertifikavimą, ir tai yra potenciali grėsmė nešališkumui, kuri turi būti valdoma;
  • Priimti sertifikavimo sprendimus remiantis tik objektyviais sertifikavimo įstaigos surinktais duomenimis;
  • Analizuoti klientų poreikius ir teikti paslaugas tik įsitikinus, kad sertifikavimo įstaiga galės tai padaryti kokybiškai;
  • Siekti plataus mūsų veiklos pripažinimo, buriant kompetentingų darbuotojų ratą, nuolatos keliant jų kompetenciją;
  • Operatyviai reaguoti į klientų skundus, laikytis apeliacijų nagrinėjimo procedūros;
  • Nuolatos tenkinti LST EN ISO/IEC 17021 – 1 ir susijusių IAF privalomųjų dokumentų, taip pat kitų, akreditacijos įstaigos, valstybinių kontroliuojančių institucijų pateiktų bei UAB „Sistemų registras“ sukurtų vidaus dokumentų reikalavimus;
  • Skirti reikalingus išteklius tinkamam veiklos vykdymui ir nuolatiniam gerinimui.

L.e.p. Direktorė                                                                                                   Gabija Zarevičienė
2020-07-01