Vadybos sistemų sertifikavimas (pagal tarptautinius standartus ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ir kt.) – tik vienas mažas žingsnis didelės verslo sėkmės link. Sertifikatai kuria pridėtinę vertę verslui visuose veiklos sektoriuose – statybos, gamybos, logistikos, transportavimo, konsultavimo, aptarnavimo, didmeninės ir mažmeninės prekybos, švietimo ir kituose. Vadybos sistemų sertifikavimas taip pat aktualus viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose, pvz., sveikatos priežiūros, švietimo ir mokslo, savivaldybių administracijose ir kt.

Vadybos sistemų sertifikavimo pagal tarptautinius ISO standartus nauda:

Optimizuoti verslo procesai

 • Identifikuosite, optimizuosite ir valdysite verslo procesus. Tai padės Jums išvengti prastovų, nepagrįstų laiko ir pinigų sąnaudų, kartu padidins Jūsų darbo našumą ir investavimo galimybes.
 • Sužinosite apie nepageidaujamų įvykių, kurie yra nuostolingi verslui, valdymo ir prevencijos įrankius, kurių įgyvendinimas padės sumažinti laiko, finansų ir klientų praradimus.

Aiškios atsakomybės

 • Aiškiai paskirstysite darbuotojams pareigas, leisite jiems prisiimti atsakomybę už jų vykdomų veiklų kokybę, tai kels darbuotojų motyvaciją, nes jie supras koks svarbus yra jų asmeninis indėlis į galutinio produkto kokybę ir verslo sėkmę.
 • Lengviau integruosite į įmonės veiklą naujus darbuotojus, nes nustatytos tvarkos – tai instrukcijos, kuriose aiškiai išdėstyta darbo eiga ir atsakomybės.

Patenkinti klientai

 • Greitai spręsite iškilusias kokybės problemas, greitai atsakysite klientams apie jo užsakymo vykdymo būseną ar kitus jam rūpimus klausimus, nes įgyvendinsite veiklos atsekamumo principus.
 • Didesnį dėmesį skirsite klientui, siekdami išsiaiškinti ar jis patenkintas Jūsų teikiamų paslaugų ar produktų kokybe, darbo kultūra. Klientų mintys ir idėjos padės Jums tobulėti. Juk būtent geros idėjos ir reikia sėkmingam verslui.

Patikimas verslas

 • Padidinsite konkurencinį pranašumą.
 • Turėdami sertifikatus, patvirtinančius, kad Jūsų įmonės vadybos sistema atitinka tarptautinių standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ar kitų reikalavimus, būsite pripažinti tarptautinės verslo bendruomenės ir įgysite verslo partnerių pasitikėjimą.

Nepraraskite klientų ir pajamų, neatsisakykite verslo plėtros galimybių vien dėl to, kad neturite sertifikato, patvirtinančio atitiktį atitinkamiems tarptautinių ISO standartų reikalavimams.

 • Pamirškite „popierizmo“ baimę, vadybos sistemos sėkmė nuo prirašytų popierių kiekio nepriklauso. Diegiant vadybos sistemas ieškokite Jūsų įmonei labiausiai tinkančių tarptautinių ISO standartų reikalavimų įgyvendinimo metodų ir individualių sprendimų, kurie padės sumažinti verslo rizikas ir sukurs papildomą vertę verslui.
 • Tegul vadybos sistemų sertifikavimo pasirinkimo nestabdo Jūsų įmonės dydis ar veiklos sritis. Vadybos sistemas, atitinkančias tarptautinių ISO standartų reikalavimus gali sertifikuotis visos įmonės, nepriklausomai nuo jų dydžio ar veiklos pobūdžio.
 • Nebijokite nesėkmės sertifikavimo metu, vadybos sistemų diegimo ir sertifikavimo esmė – nuolatinis sertifikuojamos organizacijos veiklos ir vadybos sistemos tobulinimas.
 • Sertifikavimo procesas nėra ilgas, tai priklauso nuo Jūsų organizacijos dydžio, sertifikuojamų vadybos sistemų ir kitų veiksnių. Sertifikavimo trukmę nustatome kiekvienai įmonei individualiai.

Informacija apie vadybos sistemų sertifikavimo organizavimą ir vykdymą pateikiama „Sertifikavimo nuostatuose“.

Jeigu vadybos sistemų sertifikavimui planuojate pasirinkti mūsų sertifikavimo įstaigą, prašome užpildyti paraišką ir atsiųsti el. paštu info@sertifikuoti.lt. Įvertinę paraiškoje pateiktus duomenis su Jumis susisieksime ir pateiksime sertifikavimo paslaugų kainą ir kitas sąlygas. Pasiūlymą pateiksime per 5 d.d.