ISO (angl. International Organization for Standartization) – tarptautinės standartizacijos organizacijos vadybos sistemos modeliai pagrįsti 8 kokybės vadybos principais:

 1. Organizacija, orientuota į klientą
 2. Lyderystė
 3. Darbuotojų įtraukimas
 4. Proceso principas
 5. Sistema pagrįstos vadybos metodas
 6. Nuolatinis gerinimas
 7. Sprendimų priėmimas remiantis faktais
 8. Abipusiai naudingi santykiai su tiekėjais

UAB „Sistemų registras“ teikia žemiau išvardintų ir kitų vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas pagal ISO standartus:

ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos

 • Kokybės vadybos sistemą gali įsidiegti visos organizacijos, nepriklausomai nuo jų dydžio ar vykdomos veiklos. Organizacijos atitiktis šio standarto reikalavimams rodo, kad organizacija siekia kliento pasitenkinimo jos teikiamų paslaugų kokybe.

ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos

 • Aplinkos apsaugos vadybos sistemą gali įsidiegti visos organizacijos, nepriklausomai nuo jų dydžio ar vykdomos veiklos. Organizacijos atitiktis šio standarto reikalavimams rodo, kad organizacija valdo dėl savo veiklos daromą poveikį aplinkai.

ISO 45001 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos

 • Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemą gali įsidiegti visos organizacijos, nepriklausomai nuo jų dydžio ar vykdomos veiklos. Įdiegta darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema rodo, kad organizacijoje sistemiškai sprendžiami darbuotojų sveikatos ir saugos klausimai, identifikuoti ir valdomi darbo vietose kylantys pavojai.

ISO 27001 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos

 • Šiame tarptautiniame standarte išdėstyti reikalavimai yra bendri ir gali būti taikomi visoms organizacijoms, nepriklausomai nuo jų tipo, dydžio ar veiklos pobūdžio. Šios sistemos sertifikavimas rodo atsakingą organizacijos požiūrį į jos klientų duomenų valdymą ir jų konfidencialumo bei saugumo užtikrinimą.

ISO 50001 Energijos naudojimo vadybos sistemos

 • Ši vadybos sistema skirta organizacijoms siekiančioms racionaliai ir veiksmingai valdyti energetinių išteklių naudojimą ir su tuo susijusias sąnaudas, ieškančioms alternatyvių energijos šaltinių ar perteklinės energijos efektyvaus panaudojimo galimybių.

ISO 17100 Vertimo paslaugos

 • Šis standartas skirtas vertimų paslaugas teikiančioms įmonėms, siekiančioms įrodyti, kad jų teikiamos vertimų paslaugos atitinka tarptautinių vertinimo paslaugų standarto reikalavimus.

ISO 37001 Antikorupcinės vadybos sistemos

 • Ši vadybos sistema skirta organizacijoms palaikančioms ir skatinančioms skaidraus bendradarbiavimo principus, siekiančioms sukurti, įgyvendinti, prižiūrėti, gerinti antikorupcines priemones. Vadybos sistema aktuali tiek viešajam, tiek privačiajam sektoriui.

ISO 22000 Maisto saugos vadybos sistemos

 • Maisto saugos vadybos sistema gali būti sertifikuojama visose maisto saugos užtikrinimo grandinėje esančiose organizacijose, pradedant nuo sanitarinių medžiagų ar pakavimo medžiagų, kurios liečiasi su maistu, tiekėjų ir baigiant maisto produktų, pašarų gamintojais, ūkininkais. net mažiausias vartotojo nusiskundimas maisto produkto saugos ar kokybės atžvilgiu kuria neigiamą organizacijos reputaciją visuomenėje, todėl labai svarbu kiekviename produkto gamybos etape identifikuoti produkto saugos valdymo taškus bei taikyti kontrolės metodus, siekiant įsitikinti, kad kiekviename produkto gamybos etape yra įgyvendintos visos produkto saugos ir kokybės užtikrinimo priemonės.

EN 15593 Pakuotės. Higienos vadyba gaminant maisto gaminių pakuotes

 • Užtikrinti pakuočių, kurios liečiasi su maistu, saugumą yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir užtikrinti maisto gaminių saugą, nes nesaugi pakuotė gali būti  ligų sukėlėjų pernešėja. Ryšys tarp narių maisto pakavimo grandinėje yra esminis dalykas siekiant užtikrinti, kad visi su pakavimo higiena susiję pavojai bus nustatyti ir tinkamai valdomi. Pakavimo higiena yra bendra atsakomybė, kurią visų pirma užtikrina visų, dalyvaujančių pakavimo grandinėje, suderintos pastangos.

Informacija apie vadybos sistemų sertifikavimo organizavimą ir vykdymą pateikiama „Sertifikavimo nuostatuose“.

Jeigu vadybos sistemų sertifikavimui planuojate pasirinkti mūsų sertifikavimo įstaigą, prašome užpildyti paraišką ir atsiųsti el. paštu info@sertifikuoti.lt. Įvertinę paraiškoje pateiktus duomenis su Jumis susisieksime ir pateiksime sertifikavimo paslaugų kainą ir kitas sąlygas. Pasiūlymą pateiksime per 5 d.d.