VADYBOS SISTEMŲ SERTIFIKAVIMO POLITIKA

UAB „Sistemų registras“ teikia klientams kokybiškas, pasitikėjimą veiklos procesu keliančias vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas ir įsipareigoja:
• Teikti paslaugas vadovaujantis nešališkumo ir konfidencialumo principais bei imtis visų veiksmų, reikalingų pašalinti esamą arba potencialią grėsmę šiems principams;
• Valdyti interesų konfliktus ir užtikrinti sertifikavimo proceso objektyvumą;
• Pripažinti, jog mūsų pajamų šaltinis yra klientų mokestis už sertifikavimą, ir tai yra potenciali grėsmė nešališkumui, kuri turi būti valdoma;
• Priimti sertifikavimo sprendimus remiantis tik objektyviais sertifikavimo įstaigos surinktais duomenimis;
• Analizuoti klientų poreikius ir teikti paslaugas tik įsitikinus, kad sertifikavimo įstaiga galės tai padaryti kokybiškai;
• Siekti plataus mūsų veiklos pripažinimo, buriant kompetentingų darbuotojų ratą, nuolatos keliant jų kompetenciją;
• Operatyviai reaguoti į klientų skundus, laikytis apeliacijų nagrinėjimo procedūros;
• Nuolatos tenkinti LST EN ISO/IEC 17021 ir susijusių IAF privalomųjų dokumentų, taip pat kitų, akreditacijos įstaigos, valstybinių kontroliuojančių institucijų pateiktų bei UAB „Sistemų registras“ sukurtų vidaus dokumentų reikalavimus;
• Skirti reikalingus išteklius tinkamam veiklos vykdymui ir nuolatiniam gerinimui.

Direktorė Virgilija Stadalienė
2014-10-24