Aš, UAB „Sistemų registras“ direktorė esu atsakinga už veiklos nešališkumą ir užtikrinu, jog joks komercinis, finansinis ar kitoks spaudimas iš mano pusės nepakenks nešališkumui. Suprantu nešališkumo svarbą sertifikavimo veikloje, įsipareigoju analizuoti ir valdyti interesų konfliktą ir užtikrinti sertifikavimo objektyvumą.

L.e.p. Direktorė                                                                                                                Gabija Zarevičienė

2020-07-01

Sertifikavimo įstaigos vadovas yra įsipareigojęs užtikrinti vadybos sistemų sertifikavimo veiklos nešališkumą, sertifikavimo proceso objektyvumą ir interesų konfliktų valdymą. Interesų konflikto galimybės yra nagrinėjamos kiekvieną kartą gavus naują paraišką.