ISO 45001:2018 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai (“Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use”).

2018 m. kovo 12 d. Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) išleido standartą ISO 45001:2018 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai. Šio standarto tikslas – padėti pagerinti darbuotojų sveikatą ir saugą, sumažinti rizikas, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų atsiradimo galimybę, sukurti sveikesnes ir saugesnes darbo sąlygas. ISO 45001 gali būti taikomas bet kuriai organizacijai, nepriklausomai nuo jos dydžio, formos ir veiklos pobūdžio. Šis standartas pakeičia BS OHSAS 18001:2007 (Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai (BS OHSAS 18001:2007).

2018 m. liepos 31 d. išleistas standartas LST ISO 45001:2018 . Šis Lietuvos standartas yra tarptautinio standarto ISO 45001:2018, perimto anglų kalba, tapatus vertimas į lietuvių kalbą. Šis Lietuvos standartas pakeičia LST 1977:2008.

LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) PEREINAMASIS LAIKOTARPIS

Tarptautinio akreditacijos forumo (IAF – Internationale Accreditation Forum) Generalinės asamblėjos rezoliucija 2016-15 nustatytas tarptautinio standarto įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis – 3 metai nuo jo išleidimo datos, t.y. iki 2021 m. kovo 12 d.

Dėl šios priežasties vadybos sistemų sertifikatai išduoti kaip atitinkantys standarto LST 1977:2008 (OHSAS 18001) reikalavimus nuo 2021 m. kovo 12 d. nustos galioti.