ISO (angl. International Organization for Standartization) – tarptautinė standartizacijos organizacija, kuri kuria tarptautinius standartus. Organizacija įkurta 1947 metų vasario 23 dieną ir šiuo metu yra išleidusi virš 17 400 standartų.

Sertifikavimas – tai sertifikavimo įstaigos atliktas įvertinimas ir išduotas raštiškas patvirtinimas (sertifikatas), kuris patvirtina, kad produktas, paslauga ar sistema atitinka nustatytus reikalavimus. 

Sertifikavimo įstaiga atsakinga už sertifikavimą, sertifikato suteikimą, pratęsimą, atnaujinimą, išplėtimą, susiaurinimą, sustabdymą, ir panaikinimą.