Sertifikavimo įstaigai atlikus vadybos sistemų sertifikavimo auditą, pagal tarptautinius ISO standartus, pagal kuriuos klientas pageidauja būti sertifikuotas, ir priėmus teigiamą sprendimą dėl kliento organizacijos atitikties tarptautinių ISO standartų reikalavimams, klientui išduodamas sertifikatas, patvirtinantis, kad organizacija, vykdydama sertifikate nurodytą veiklą, atitinka tarptautinių ISO standartų, pagal kuriuos buvo sertifikuota,  reikalavimus.

Sertifikavimo auditas – nuo kliento ir šalių, kurios remiasi sertifikavimu, nepriklausomos audito organizacijos atliekamas auditas, kurio tikslas – sertifikuoti vadybos sistemą. Į sertifikavimo auditą įeina pirminis, priežiūros, ir pakartotino sertifikavimo auditas, taip pat gali įeiti ir specialusis auditas.

ISO (angl. International Organization for Standardization) – tarptautinė standartizacijos organizacija, įkurta 1947 metų vasario 23 dieną. Organizacija kuria tarptautinius standartus ir yra išleidusi dagiau negu 23.167 standartus.