Siekiant užtikrinti vadybos sistemos, procesų valdymo efektyvumą, įmonė, įstaiga, organizacija gali organizuoti trijų tipų auditus:

  • vidinius auditus (pirmos šalies auditai);
  • išorinius auditus, kai pasikviečia klientus, partnerius ar tiekėjus atlikti auditą, siekdami įsitikinti apie kokybiškai teikiamas, paslaugas ar produktus (antros šalies auditai);
 • išorinį auditą, kai vertinimą atlieka nepriklausoma sertifikavimo įstaiga, siekiant gauti sertifikatą (trečios šalies auditas).

Trečios šalies išduotas sertifikatas padeda įtikinti klientus, partnerius, visuomenę, kad įmonė, įstaiga, organizacija įdiegė reikalingus vidinius procesus, juos prižiūri, gerina bei užtikrina jų atitikimą nustatytiems reikalavimams.

Vadybos sistemų auditas yra atliekamas analizuojant ir vertinant vadybos sistemos dokumentus. Visa audito metu gauta informacija yra laikoma konfidencialia, išskyrus informaciją, kurią įmonė, įstaiga ar organizacija pati yra paskelbusi viešai.

Kai įmonė, įstaiga ar organizacija sertifikuojasi pirmą kartą, tai sertifikavimo įstaiga vykdo pirminį sertifikavimo auditą, kurį sudaro:

 • pirminis sertifikavimo auditas dviem etapais (atliekamas vadybos sistemos ir veiklos atitikties nustatytiems reikalavimams auditas vizito metu);
 • audito duomenų analizavimas ir sprendimo dėl sertifikavimo priėmimas;
 • sertifikato išdavimas (išduotas sertifikatas galioja tris metus).

Trijų metų laikotarpyje sertifikavimo įstaiga atlieka mažiausiai du priežiūros auditus. Priežiūros auditai gali būti atliekami ir dažniau, atsižvelgiant į įmonės, įstaigos, organizacijos dydį, sertifikavimo srities apimtį, kliento pageidavimus.

Kai įmonė, įstaiga ar organizacija sertifikuojasi pakartotinai, tai sertifikavimo įstaiga vykdo pakartotinį sertifikavimo auditą, kurį sudaro:

 • pakartotinis sertifikavimo auditas vienu etapu (atliekamas vadybos sistemos ir veiklos atitikties nustatytiems reikalavimams auditas vizito metu);
 • audito duomenų analizavimas ir sprendimo dėl sertifikavimo priėmimas;
 • sertifikato išdavimas (išduotas sertifikatas galioja tris metus).

Informacija apie vadybos sistemų sertifikavimo organizavimą ir vykdymą pateikiama „Sertifikavimo nuostatuose“.

Jeigu vadybos sistemų sertifikavimui planuojate pasirinkti mūsų sertifikavimo įstaigą, prašome užpildyti paraišką ir atsiųsti el. paštu info@sertifikuoti.lt. Įvertinę paraiškoje pateiktus duomenis su Jumis susisieksime ir pateiksime sertifikavimo paslaugų kainą ir kitas sąlygas. Pasiūlymą pateiksime per 5 d.d.