UAB „Sistemų registras“ 2015 m. gegužės 8 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-498, suteikta akreditacija ir teisė vertinti asmens įgytas kompetencijas. 2018 m . vasario 15 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-250, papildytas UAB „Sistemų registras“ kompetencijų (pagal kvalifikacijas), sąrašas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis.

Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikta teisė UAB „Sistemų registras“, sąrašas:

Mokymo programa, valstybinis kodas Suteikiama kvalifikacija Kompetencijų sąrašas
 

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti,

valst. k. 265104111

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti krovinius komerciniais tikslais
 1. Išmanyti transporto priemonių kinematinių grandinių charakteristikas.
 2. Išmanyti transporto priemonių valdymo sistemas, jų charakteristikas ir veikimą.
 3. Išmanyti ekonomiško (ekologiško) transporto priemonių vairavimo ypatumus.
 4. Mokėti tinkamai vertinti avarines situacijas.
 5. Žinoti rizikas, kurias kelia eismas, vairuotojo darbo sąlygos.
 6. Išmanyti su kelių transportu susijusių socialinių ir krovinių vežimo teisės aktų reikalavimus.
 7. Gebėti organizuoti transporto priemonės pakrovimą ir krovinių tvirtinimą.
 8. Gebėti saugiai, racionaliai ir ekonomiškai vežti krovinius C1, C, C1E ir CE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis.
 1.  
 

 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka,

valst. k. 265104112

 Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti krovinius komerciniais tikslais
 1. Išmanyti transporto priemonių kinematinių grandinių charakteristikas.
 2. Išmanyti transporto priemonių valdymo sistemas, jų charakteristikas ir veikimą.
 3. Išmanyti ekonomiško (ekologiško) transporto priemonių vairavimo ypatumus.
 4. Mokėti tinkamai vertinti avarines situacijas.
 5. Žinoti rizikas, kurias kelia eismas, vairuotojo darbo sąlygos.
 6. Išmanyti su kelių transportu susijusių socialinių ir krovinių vežimo teisės aktų reikalavimus.
 7. Gebėti organizuoti transporto priemonės pakrovimą ir krovinių tvirtinimą.
 8. Gebėti saugiai, racionaliai ir ekonomiškai vežti krovinius C1, C, C1E ir CE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis.

 Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa,

valst. k. 261104101

 Autokrautuvo vairuotojas
 1. Saugiai dirbti su automobiliniais krautuvais keliant, vežant, kraunant.
 2. Valdyti krautuvą su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais.
 3. Žinoti automobilinio krautuvo konstrukciją.
 4. Žinoti kelių eismo ir važiavimo įmonės teritorijoje taisykles.
 5. Žinoti krovinių paėmimo ir iškrovimo būdus.
 6. Nustatyti nesudėtingus automobilinio krautuvo gedimus.
 7. Pakeisti krovinių paėmimo ir krovimo įtaisus.
 8. Atlikti pamaininę automobilinio krautuvo apžiūrą.
 9. Gebėti pervežti automobiliniais krautuvais pavojingus krovinius.
 10. Žinoti pavojingų krovinių pagrindines savybes, jų sandėliavimo ypatumus.
 11. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam.

Automobilinio krano operatoriaus mokymo programa,

valst. k. 265104101

 Automobilinio krano operatorius
 1. Žino automobilinių kranų pagrindinius techninius rodiklius, valdymo tvarką, valdymo ir apsauginius įtaisus, pagrindinius kranų mazgus, kranų hidraulinės sistemos sandarą, veikimą, mechanizmų sandarą, reguliavimo normas ir krano tepimo lentelę.
 2. Žino galimus krano gedimus, jų priežastis ir šalinimo būdus, pagrindines avarijų ir nelaimingų atsitikimų, dirbant su automobiliniais kranais, priežastis.
 3. Žino reikalavimus automobilinių kranų pastatymui, kėlimo reikmenims ir darbų vykdymo kranais taisykles.
 4. Žino aptarnaujamo krano gamyklinę eksploatavimo instrukciją, kranų techninės priežiūros ir remonto sistemą, automobilinio krano mašinisto saugos ir sveikatos instrukciją.
 5. Geba valdyti automobilinius kranus; atlikti jais krovinių kėlimo ir statybos montavimo darbus.
 6. Taikyti krovinių kėlimo darbuose naudojamą signalizaciją, teisingai vykdyti reikalavimus krovinių stropavimui, perkėlimui, sandėliavimui.
 7. Atlikti krano priežiūros darbus ir šalinti nesudėtingus gedimus; skaityti krano eksploatavimo instrukcijoje pateiktus brėžinius ir schemas.
 8. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

Bokštinio krano operatoriaus mokymo programa,

valst. k. 262104101

 

Bokštinio krano operatorius
 1. Žino bokštinių kranų techninius rodiklius, valdymo tvarką, valdymo ir apsauginius įtaisus, kranų konstrukciją, pagrindinius mazgus, elektros įrenginius, mechanizmų sandarą ir veikimą, krano tepimo lentelę.
 2. Žino reikalavimus krano bėgių kelio įrengimui ir jo priežiūrai, darbų vykdymo kranais taisykles.
 3. Žino galimus krano gedimus, jų priežastis ir šalinimo būdus, pagrindines avarijų ir nelaimingų atsitikimų, dirbant su bokštiniais kranais, priežastis.
 4. Žino aptarnaujamo krano gamyklinę eksploatavimo instrukciją, kranų techninės priežiūros ir remonto sistemą, bokštinio krano mašinisto saugos ir sveikatos instrukciją.
 5. Geba valdyti bokštinius kranus; atlikti jais krovinių kėlimo ir statybos montavimo darbus.
 6. Atlikti krano priežiūros darbus, reguliuoti stabdžius ir šalinti nesudėtingus gedimus.
 7. Naudotis krovinių stropavimo schemomis, darbų vykdymo kranais projektu; skaityti krano eksploatavimo instrukcijoje pateiktus brėžinius ir schemas.
 8. Taikyti krovinių kėlimo darbuose naudojamą signalizaciją.
 9. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymo programa,

valst. k. 261104102

 

Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojas
 1. Saugiai dirbti su elektriniais krautuvais keliant, vežant, kraunant įvairius krovinius.
 2. Valdyti krautuvą su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais.
 3. Žinoti elektrinio krautuvo konstrukciją.
 4. Atlikti akumuliatorių baterijos įkrovimą.
 5. Žinoti kelių eismo ir važiavimo įmonės teritorijoje taisykles.
 6. Žinoti krovinių paėmimo ir iškrovimo būdus.
 7. Nustatyti nesudėtingus elektrinio krautuvo gedimus.
 8. Pakeisti krovinių paėmimo ir krovimo įtaisus.
 9. Atlikti pamaininę elektrinio krautuvo apžiūrą.
 10. Gebėti pervežti pavojingus krovinius.
 11. Žinoti pavojingų krovinių pagrindines savybes, jų sandėliavimo ypatumus.
 12. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam.

Krautuvų vairuotojo mokymo programa,

valst. k. 261104108

 

Krautuvų vairuotojas
 1. Išmanyti pramoninius krautuvus, jų konstrukcijų ypatumus, eksploataciją.
 2. Žinoti galimus gedimus ir jų šalinimą, vartojamą keičiamą papildomą įrangą.
 3. Žinoti profesinės rizikos veiksnius.
 4. Laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos bei darbo higienos reikalavimų.
 5. Gerai organizuoti ir atlikti iškrovimo – pakrovimo darbus, našiai dirbti.
 6. Nustatyti krovinių svorį, sunkio centrą. Paimti, pakelti ir nuleisti krovinius, esančius ant padėklų. Transportuoti negabaritinius, sunkius, pavojingus krovinius.
 7. Žinoti Respublikoje galiojančius darbo santykius reguliuojančius teisinius aktus.

Medkirčio mokymo programa,

valst. k. 261082102

Medkirtys
 1. Žino medžio pjovimo, skersavimo, šakų genėjimo techniką, kirtimo technologijas.
 2. Žino pagrindines medienos ydas, medienos rūšių klasifikacijas.
 3. Geba paruošti motopjūklą darbui ir tinkamai jį naudoti.
 4. Atlikti motopjūklo priežiūrą, reguliavimą, pašalinti smulkius jo gedimus, teisingai prižiūrėti darbinę įrangą.
 5. Versti medžius, genėti šakas, skersuoti stiebus pasirenkant teisingą darbų atlikimo techniką.
 6. Atlikti biržės darbus, suprasti biržės techninę dokumentaciją, teisingai ja naudotis.
 7. Surūšiuoti ir sukrauti į rietuves, atlikti apskaitą.

Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa,

valst. k. 262071504

Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis
 1.  Saugiai atlikti suvirinimo ar pjaustymo darbus.
 2. Paruošti gaminius, detales suvirinimui ar pjaustymui.
 3. Žinoti lakštų ir plieno konstrukcijose naudojamus braižymo būdus, žymas, suvirinimo siūlių vaizdavimą ir žymėjimą brėžiniuose.
 4. Skaityti suvirinimo procedūrų aprašus (SPA).
 5. Atlikti metalo ruošinių žymėjimus.
 6. Parinkti tinkamas suvirinimo medžiagas (fliusus), elektrodus.
 7. Pasirinkti tinkamus suvirinimo režimus.
 8. Paruošti suvirinimo įrenginius darbui.
 9. Atlikti matavimus ir įvertinti galimą matmenų pasikeitimą suvirinimo metu.
 10. Atlikti suvirinimą visose erdvinėse padėtyse.
 11. Naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
 12. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam.

Plataus profilio liftininko mokymo programa,

valst. k. 261104103

Plataus profilio liftininkas
 1. Saugiai prižiūrėti, įjungti ir išjungti liftą.
 2. Žinoti lifto konstrukciją, valdymo aparatų paskirtį, veikimą ir mokėti juos patikrinti.
 3. Valdyti lifto kabiną.
 4. Nustatyti nesudėtingus lifto gedimus.
 5. Naudotis šviesos bei garso signalizacija.
 6. Patikrinti liftą prieš darbo pradžią.
 7. Saugiai išlaisvinti žmones iš sugedusio lifto.
 8. Sustabdyti liftą baigus darbą.
 9. Žinoti lifto avarinio stabdymo tvarką.
 10. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam, atlikti dirbtinį kvėpavimą, širdies masažą.

Portalinio krano mašinisto mokymo programa,

valst. k. 262104103

Portalinio krano mašinistas
 1. Mokėti saugiai valdyti portalinį kraną.
 2. Žinoti portalinio krano techninės priežiūros ir remonto rūšis, periodiškumą bei darbų apimtį.
 3. Skaityti krano instrukcijoje pateiktus brėžinius ir schemas.
 4. Žinoti aptarnaujamo krano įrengimą ir techninius parametrus.
 5. Žinoti reikalavimus krano bėgių kelio įrengimui ir priežiūrai.
 6. Atlikti portalinio krano techninę priežiūrą ir remontą.
 7. Dirbti krovos darbus kranu su kabliu, greiferiu, sprederiu, elektromagnetu.
 8. Sugebėti keisti krovinio užkabinimo įtaisus.
 9. Šalinti smulkius krano gedimus.
 10. Mokėti pritvirtinti kraną prieš artėjančią audrą.
 11. Suteikti pirmąją pagalbą, įvykus nelaimingam atsitikimui.

Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus mokymo programa,

valst. k. 265104102

Savaeigio platforminio keltuvo operatorius
 1. Žino savaeigių keltuvų techninius rodiklius, valdymo tvarką, valdymo ir apsauginius įtaisus, keltuvų konstrukciją, pagrindinius mazgus, hidraulinės sistemos sandarą ir veikimą, aptarnavimo ir remonto rūšis, periodiškumą; mechanizmų sandarą, reguliavimo normas ir keltuvo tepimo lentelę.
 2. Žino galimus savaeigio keltuvo mechanizmų gedimus, jų priežastis ir šalinimo būdus.
 3. Žino reikalavimus savaeigių keltuvų pastatymui ir darbų iš savaeigių keltuvų lopšio organizavimui.
 4. Žino savaeigių keltuvų mašinisto saugos ir sveikatos instrukciją.
 5. Žino pagrindines avarijų ir nelaimingų atsitikimų, dirbant savaeigiais keltuvais, priežastis.
 6. Geba valdyti ir saugiai eksploatuoti savaeigius keltuvus.
 7. Atlikti savaeigio keltuvo priežiūros darbus, nustatyti savaeigio keltuvo darbo sutrikimus ir šalinti nesudėtingus gedimus.
 8. Skaityti keltuvo eksploatavimo instrukcijoje pateiktus brėžinius ir schemas.
 9. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

Savaeigio strėlinio krano operatoriaus mokymo programa,

valst. k. 265104103

Savaeigio strėlinio krano operatorius
 1. Žino savaeigių strėlinių kranų techninius rodiklius, valdymo tvarką, valdymo ir apsauginius įtaisus, kranų konstrukciją, pagrindinius mazgus, elektros įrenginius, hidraulinės sistemos sandarą, veikimą, reguliavimo normas ir krano tepimo lentelę.
 2. Žino galimus savaeigių strėlinių kranų mechanizmų gedimus, jų priežastis ir šalinimo būdus, pagrindines avarijų ir nelaimingų atsitikimų, dirbant savaeigiais strėliniais kranais, priežastis.
 3. Žino reikalavimus savaeigių strėlinių kranų pastatymui, kėlimo reikmenims, darbų vykdymo kranais taisykles.
 4. Žino aptarnaujamo krano gamyklinę eksploatavimo dokumentaciją, kranų techninės priežiūros ir remonto sistemą; savaeigių strėlinių kranų mašinisto saugos ir sveikatos instrukciją.
 5. Geba valdyti savaeigius strėlinius kranus; atliekant jais krovinių kėlimo ir statybos montavimo darbus.
 6. Taikyti krovinių kėlimo darbuose naudojamą signalizaciją; teisingai vykdyti reikalavimus krovinių stropavimui, perkėlimui, sandėliavimui.
 7. Atlikti krano priežiūros darbus, reguliuoti stabdžius, šalinti nesudėtingus gedimus ir saugiai eksploatuoti savaeigius strėlinius kranus.
 8. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

Suvirintojo elektra mokymo programa,

valst. k. 261071502

Suvirintojas elektra
 1. Virinti nesudėtingas konstrukcijas iš mažai anglingų plienų visose erdvinėse padėtyse.
 2. Žinoti lakštų ir plieno konstrukcijose naudojamus braižymo būdus, žymas, suvirinimo siūlių vaizdavimą ir žymėjimą brėžiniuose.
 3. Skaityti suvirinimo procedūrų aprašus (SPA).
 4. Pasirinkti suvirinimo režimą ir tinkamai jį reguliuoti suvirinimo metu.
 5. Patikrinti elektrodų atitikimą skirtiems darbams pagal sutartinius žymėjimus.
 6. Atlikti vizualinį suvirinimo jungčių įvertinimą.
 7. Atlikti matavimus ir įvertinti galimą matmenų pasikeitimą suvirinimo metu.
 8. Žinoti suvirinimo jungčių defektus, jų atsiradimo priežastis ir mokėti juos pašalinti.
 9. Naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
 10. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam.

Tiltinių kranų operatoriaus mokymo programa,

valst. k. 262104104

Tiltinių kranų operatorius
 1. Valdyti tiltinio tipo kranus.
 2. Žinoti aptarnaujamų kranų technines charakteristikas.
 3. Įvertinti rizikos laipsnį ir imtis prevencinių veiksmų avarijoms išvengti.
 4. Nustatyti nesudėtingų gedimų atsiradimo priežastis ir juos šalinti.
 5. Patikrinti krano techninę būklę.
 6. Paruošti kraną techniniam patikrinimui.
 7. Atlikti techninę tiltinių kranų priežiūrą.
 8. Reguliuoti krano stabdžius, saugos įtaisus.
 9. Įvertinti lynų susidėvėjimo laipsnį.
 10. Žinoti signalizaciją, reikalavimus krovinių stropavimui.
 11. Pildyti krano eksploatavimo dokumentaciją.
 12. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam.

Suvirintojo dujomis mokymo programa,

valst. k. 261071501

Suvirintojas dujomis
 1. Saugiai virinti bei lituoti nesudėtingas konstrukcijas iš mažai anglingų plienų visose erdvinėse padėtyse.
 2. Žinoti lakštų ir plieno konstrukcijose naudojamus braižymo būdus, žymas, suvirinimo siūlių vaizdavimą ir žymėjimą brėžiniuose.
 3. Skaityti suvirinimo procedūrų aprašus (SPA).
 4. Paruošti gaminius suvirinimui ar litavimui.
 5. Pasirinkti virinimui tinkamas medžiagas, fliusus.
 6. Paruošti virinimui degiklius.
 7. Atlikti matavimus ir įvertinti galimą matmenų pasikeitimą suvirinimo metu.
 8. Žinoti suvirinimo jungčių defektus, jų atsiradimo priežastis ir mokėti juos pašalinti.
 9. Naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
 10. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam.

Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymo programa,

valst. k. 262071309

Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistas
 1. Saugiai eksploatuoti laikantis technologinio režimo normų garo ir vandens šildymo iki 50Gkal/h našumo katilus.
 2. Žinoti kieto, skysto ir dujinio kuro savybes, rūšis, kuro degimo procesą.
 3. Paruošti kietą kurą kūrenimui.
 4. Skaityti aptarnaujamų garo ir vandens šildymo katilų technologines schemas.
 5. Žinoti garo ir vandens vamzdynų konstrukciją.
 6. Stebėti ir reguliuoti lygį, slėgį, temperatūrą katile.
 7. Paruošti katilus paleidimui, paleisti ir sustabdyti.
 8. Įjunti, išjungti ir prižiūrėti katilo pagalbinius įrenginius jų darbo metu.
 9. Ruošti katilą vidaus apžiūrai, hidrauliniam bandymui ir juos atlikti.
 10. Palaikyti racionalų kuro degimą ir reguliuoti degimo intensyvumą.
 11. Šalinti šlaką bei pelenus.
 12. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam.