UAB „Sistemų registras“ su Europos socialinio fondo agentūra  2017 m. birželio 7 d. pasirašė IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 09.4.3-ESFA-K-827-01-0011  „ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE“ SUTARTĮ.

Pareiškėjas kartu su 19 partnerių iki 2019 m. birželio 6 d. tobulins  įmonių darbuotojų kvalifikacijas, specializuotas žinias, dalykines kompetencijas ir užtikrins  nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą.

Projektas dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto vykdymas pratęstas iki 2020 m. vasario 4 d. Projektas sėkmingai įgyvendintas.

 

Projekto pavadinimas – „Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Projekto kodas – Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-03-0012

Projekto tikslas – parengti aukštesnės kompetencijos darbuotojus, mokant juos pagal konkrečiai darbo vietai parengtas neformaliąsias mokymo programas bei įvertinti jų kompetencijas.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2019-08-07 — 2021-08-07

Projekto vertė: 413.751,71 eurai, iš kurių 248.246,89 eurai – Europos socialinio fondo ir 165.504,82 eurai pareiškėjo ir partnerių lėšos.

Projekto dalyvių skaičius: 186

Projekto vykdytojas: UAB „Sistemų registras“

Projekto tikslinė grupė: Pareiškėjo ir Partnerių darbuotojai

Projekto veiklos: organizuoti Pareiškėjo ir Partnerių darbuotojams kompetencijos tobulinimo mokymus

Projekto aprašymas: įgyvendinus projektą, tikimasis, kad konkurencingi žmogiškieji ištekliai suteiks įmonėms galimybę atrasti naujas rinkas, padidinti teikiamų paslaugų ar gaminamų gaminių kokybę, padės išvengti klaidų, uždirbti įmonei didesnį pelną, didinti veiklos efektyvumą, konstruktyviau prisidėti prie sprendimų, užtikrins nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą bei jų profesinį mobilumą.

Projektas dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.